A. W. Sandberg nedsatte sig som købmand i Viborg i 1846 i en ejendom på hjørnet af Vestergade og Hjultorvsgyde. I mange år regnede man ham som byens rigeste mand, og han drev byens største købmandsforretning. Herfra solgte han bl.a. kolonialvarer, korn og tømmer. I tilknytning til dette havde han det såkaldte ”nye brænderi”, som i 1831 blev indrettet ved Søndersø. Ved siden af brændevinsbrændingen bryggede Sandberg også hvidtøl.

Sandberg var også aktiv på det erhvervspolitiske felt. I 1845 var han derfor medstifter af Handelsforeningen. Han sad også i byrådet i perioden 1869-78 og blev Ridder af Dannebrog i 1874. A. W. Sandberg var i øvrigt farfar til den senere berømte danske filminstruktør, som fik samme navn som ham selv.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv