Stiftamtmand og amtmand i Viborg fra 1911 til 1921.
Stiftamtmandsgården, Viborg
Født: 26-02-1861 — Død: 01-11-1934

Howard Grøn blev cand. jur. i 1886, og efter en ministeriel karriere, hvor han blev kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder, blev han i 1911 udnævnt til stiftamtmand i Viborg. Her blev han i ti år, indtil han i 1921 søgte og fik det mindre embede som amtmand over Frederiksborg amt i Nordsjælland, et embede han søgte som en retrætepost og også for at være i hovedstadens nærhed.

Howard Grøn vakte opsigt i Viborg ved sin elegante påklædning, og han var den sidste stiftamtmand i Viborg, der kørte i lukket karet med en liberiklædt tjener både på kuskesædet og bagpå. Han var da også en meget velstående mand, søn af en københavnsk storkøbmand og en engelsk mor. Skattebogen for 1918 fortæller, at han betalte 3,714 kr. i årlig kommuneskat. Til sammenligning betalte biskoppen 1.027 kr., den kommanderende general 844 kr. og en skolelærer 162 kr. årlig. Han var også en af de første i Viborg, der anskaffede sig et automobil med egen chauffør.

Men alligevel var Howard Grøn en fuldkommen usnobbet personlighed, som blev både respekteret og afholdt i Viborg. Amtsrådet ledede han med rolig myndighed og sans for det kommunale selvstyre, og i de vanskelige krigsår fra 1914 til 1918 viste han sig som en dygtig administrator.

Howard Grøn var glad for at bo i Viborg, interesserede sig for byens forhold og for hedesagen, og han blev medlem af Hedeselskabets repræsentantskab. Derfor ville han også gerne gøre noget for byen. Også hans hustru, kammerherreinde Ida Howard Grøn, tog aktivt del i byens liv, ikke mindst var hun aktiv i Røde Kors og gjorde et stort arbejde for fangerne i lazaretlejren i Hald Ege.

I mange år havde viborgenserne nydt spadsereturen rundt om Søndersø for at betragte byen fra den smukkeste side. Men ved Søndermølle var det nødvendigt at gå væk fra søen for at komme over Mølle åen, så i 1912 lod Howard Grøn bygge en spadserebro over åen tæt ved Søndersø. Den blev straks kaldt Amtmandens bro, og nu næsten 100 år senere bruges den stadig af de mange spadserende og motionister, som daglig tager turen rundt om Søndersø.

I 1914 skænkede Howard Grøn i anledning af sit sølvbryllup en ny, fornem gave til sin by, nemlig Sct. Kjelds Brønd på Nytorv foran Stiftamtmandsgården. Brønden med de tre egern er udført af den kendte billedhugger Anders Bundgaard, der også har lavet Gefionspringvandet ved Langelinie i København.

Howard Grøn døde i 1934, men Sct. Kjelds Brønd og Amtmandens Bro står tilbage som minder om en embedsmand, der blev respekteret i Viborg, og kom til at holde af den by, hvor han virkede som statens repræsentant i 10 år.

 

Af Svend Korup

Litteratur

Spanggaard, Helmuth: Viborg før & nu, bd. 1, 1996.

Viborg Stifts Folkeblad 1.11.1934: Nekrolog.