Hedeselskabets hovedbygning beslaglagt

Den 9. april 1940 om morgenen rykkede tyske tropper over den danske grænse. Ved frokosttid nåede en motoriseret fortrop frem til Viborg, hvor en deling gjorde holdt på Hjultorvet. Kommandanten bemærkede straks Hedeselskabets hovedbygning og konkluderede, at den imposante bygning måtte være byens rådhus.

Han lod sin ordonnans hejse hagekorsflaget i selskabets flagstang, hvorefter han stillede krav om at få huset stillet til rådighed for værnemagten. Selskabets direktør måtte igennem svære forhandlinger, før det lykkes at få værnemagten til igen at rømme kontorerne, og for også at undgå, at tyskerne igen brugte flagstangen, lod direktøren den pille ned. I maj 1945 kom den tilbage på sin plads.

Fakta om Hedeselskabets hovedbygning

Viborg er en gammel embedsmandsby med mange offentlige institutioner. Den store administrations-bygning, Hjultorvet 9, er opført i 1868 til Kreditforeningen. Det kgl. danske Hedeselskab overtog ejendommen i 1906, og indtil 1979 var det herfra, selskabet administrerede en mangesidet virksomhed indenfor dræning, hedeopdyrkning, læplantning og plantagedrift. Hedeselskabet blev stiftet i 1866 og fik en hel central rolle i det gigantiske arbejde med at omdanne især Jyllands vidtstrakte hede- og mosearealer til landbrugsjord.

Siden husede bygningen Viborg Museum inden det flyttede til den gamle Landsretsbygning, og publikum kunne på alle tre etager se udstillinger om byen og egnens historie.