En fenne er et gammelt ord for en græsmark til løsgående kreaturer. Fennebakken, Hyrdebakken og Nørresøbakken er villaveje i Houlkærområdet på østsiden af Houlkærvej. De blev anlagt i begyndelsen af 1970’erne efter den store byplankonkurrence, der planlagde området øst for Nørresø.

Fennebakken og Hyrdebakken blev kaldt sådan, fordi de blev anlagt på Houlkærgårds gamle marker, og den tredje vej i området, hvor Boligselskabet Viborg opførte et stort antal rækkehuse med i alt 171 lejligheder, kom så til at hedde Nørresøbakken.