Menighedshuset før 1918 i Gråbrødre Kirkestræde. Menighedshuset er opført i 1893 og nedrevet i 1918. Senere opførtes Vestre Landsrets bygning.