Asmild Mark - Viborg Museum

Asmild Mark

En nyudstykket villavej, der ligger øst for Tapdrupvej. Navnet Asmild kendes fra 1100-tallet, skrevet Asmiald. Ordet miald betyder knust sand, og Asmild tolkes derfor som åsen med sand og hentyder til terrænet ved Søndersøs østside. Asmild er sognets navn og det er knyttet til mange lokaliteter i området, kirken og klosteret, men der har aldrig været en landsby med dette navn. Bebyggelsen i sognet kaldes fra middelalderen Overlund. Lund-endelsen bruges som betegnelse for udflytterbebyggelser, og Overlund betyder derfor sikkert “ud-flytterbebyggelsen ved den ovenfor beliggende lille skov”.