I 1938 rejste man i Overlund og Finderup en mindesten for Stavnsbåndets ophævelse i 1788.

På stenen i Overlund står der: Af frihedskaar blev Fremskridt født.

Det var fremtrædende mænd med kaptajn Gabriel-Jørgensen i spidsen i Overlund, der stod for, at Overlund fik mindestenen. Stenen blev afsløret den 16. juli, og folketingsman Laust Nørskov holdt indvielsestalen, hvor han kom ind på bondens stilling og kamp om jorden fra Valdemarstiden til stavnsbåndets ophævelse.

På stenen i Finderup står der: Halvandet Sekels Frihedsaar før: Bonden under Trællekaar Nu løst fra stavn til folkets tarv gid slægten værne Friheds arv. Det var statsskovfoged Olaf Bendixen, der stod for initiativet til mindestenen i Finderup.

Litteratur

Viborg Nyt d. 29.marts 2000.

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, s. 206.