Elektriker, direktør
Født: 07-03-1897 — Død: 28-01-1965

Andreas Hall var i sin samtid en kendt viborgenser. Han var født i byen og kom i 1912 i lære som elektriker hos fabrikant Philipsen, som han skulle komme til at arbejde sammen med i mange år.

I 1915 var Andreas Hall udlært elektriker. I et par år arbejdede han udenbys – bl.a. hos Siemens i Aalborg – og fik en del erfaring. I 1919 blev han atter ansat hos A. Philipsen & Co., som i disse år var travlt beskæftiget med oprettelsen af elektricitetsanlæg rundt omkring i landet.

Derfor rejste han meget rundt for at tilse de anlæg, som virksomheden arbejdede på at opføre. I løbet af 1920’erne blev Hall leder af virksomhedens indenbysafdeling, og i 1945 blev denne afdeling omdannet til aktieselskabet Philipsen & Hall A/S. Dette selskab virkede indtil 1958.

I 1936 begyndte Hall ved siden af sit arbejde hos Philipsen som lærer ved Viborgs Tekniske Skole. Hans interesse i den tekniske udvikling betød også, at han fungerede som vejleder indenfor radio-branchen. Han var medlem af den bestyrelsen for den konservative vælgerforening, men ønskede ikke at give sig af med offentlig virksomhed i øvrigt.

Andreas Hall var anerkendt i installatørkredse og var næstformand i Provins-installatørforeningen. Siden 1950’erne var han direktør for forsikringsselskabet Danske Elektroinstallatørers Motorabonnement. De sidste år af Halls levetid pendlede han dagligt fra Viborg til Århus, hvor han nu havde virksomheden.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv