I august 1972 blev der rejst en sten til minde om slaget på Taphede i 1334. Stenen var placeret i Tapdrup Sogn ved DLG-centeret tæt ved hovedvej A16. I 1970 blev Tapdrup en del af Viborg kommune. Stenen blev skænket af forvalter Gunnar Hansen, Tjele og udført af billedhugger Kaj W. Nielsen, Viborg. På stenen står der: Her stod den. 6. oktober 1334 slaget paa Taphede – vædet af blod blev engang den muld som traktorploven nu vender. I omkring 1975 blev mindestenen flyttet helt ud til hovedvej A16, så flere mennesker kunne se den.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad 24. august 1972 (avis)