J. H. Wesselsvej blev navngivet i 1943 efter forfatteren Johan Herman Wessel (1742-1785) men er i dag forsvundet.