Viborg Kano- og Kajakklub blev stiftet i juli 1922 af cand. jur. Tage Carstensen. Formålet med klubben var at samle alle kano og kajakinteressede i byen, afholde kapsejladser og yde hjælp og vejledning ved bygning og køb af kanoer og kajakker.

Viborg Kano og Kajakklub havde en blanding af sejlkanoer, turkanoer (canadier) og selvbyggede sejldugskajakker. Klubben havde med tiden klubhus to forskellige steder langs Nørresøs vestbred. Klubben lukkede ned sidst i 40’erne på grund af manglende opbakning.