Boyesgade - Viborg Museum

Boyesgade

Navngivet 1902 og opkaldt efter købmand og rådmand Jens Georg Boye (1812-1904). Han fik borgerskab som købmand i 1837 og blev en af byens matadorer, “Viborgs Tietgen” er han blevet kaldt. Foruden sin købmandsvirksomhed skabte han bl.a. egnens mest moderne teglværk på Østre Teglgård ved sydenden af Søndersø.

På sine ældre dage supplerede han sine indtægter ved jordspekulation, idet han opkøbte jord og udstykkede grunde langs den vej, som senere fik navnet Boyesgade. I sidste halvdel af 1800-tallet voksede et boligkvarter frem mellem Grønnegade og den nyanlagte Boyesgade. Af markante bygninger i Boyesgade kan nævnes Hans Tausens Hus, som Indre Mission lod bygge til missionshus. Det er tegnet af arkitekt Søren Vig-Nielsen og blev indviet af biskop A. S. Poulsen den 13. juni 1919.