Frands Smedegaard var læder- og plastikvarefabrikant i Viborg. Han var uddannet skomager og startede omkring ti år før 2. verdenskrig sit eget skomagerværksted i Sct. Mathias Gade. Under besættelsen gik han ind i modstandsbevægelsen, hvilket gjorde ham til et mål for Gestapo. Derfor måtte han flygte til Sverige, hvorfra han meldte sig til den danske brigade.

Umiddelbart efter besættelsen lejede Smedegaard lokaler i Fredensgade og købte en symaskine. Han begyndte at producere brilleetuier af læder og mange andre forskellige materialer. Kort tid efter slog Smedegaard sig sammen med vennen Peter Giandrup Hansen og købte en ejendom på hjørnet af Jegstrupvej og Ringvejen. Hovedproduktionen var dametasker i plastik og læder, samt punge, etuier, mapper og smykkeskrin. Ved denne lejlighed blev antallet af medarbejdere udvidet.

I 1953 – to år efter den voldsomme ASANI-brand nedbrændte Smedegaard og Hansens fabrik. Lageret med færdige varer til julesalget, råvarerne og mange moderne maskiner gik tabt. Men fabrikationen kom snart i gang igen. Efter en midlertidig indlogering i Søndermølle Klædefabriks lokaler på Aarhusvej blev der hurtigt opført en ny og større fabrik, som i løbet af de følgende blev udvidet flere gange. Antallet af beskæftigede var på et tidspunkt på omkring 300.

I løbet af 1960’erne flyttede fabrikken ud til større forhold på en ny grund på industriarealet ved Ringvejen. Dette var typisk for byens industri, som i disse år var præget af opsving. Smedegaards fabrik, som også var kendt under navnet Boxca, udviklede sig til at være branchens største i Norden, og halvdelen af produktionen blev afsat i de øvrige skandinaviske lande. Få år inden sin død i 1985 afhændede Frands Smedegaard sin virksomhed.

Smedegaard bestred også en række øvrige hverv, som kom Viborg til gode. Han var således næstformand i både Tinghallens bestyrelse og Viborg Erhvervsråd. I den lokale afdeling af Dansk Arbejde var han en overgang kasserer, og han var bestyrelses- og æresmedlem af Viborg Skydeselskab.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv