Stationsforstander
Født: 28-07-1873 — Død: 13-01-1954

N. B. Buchwalds tilknytning til Viborg stammer fra dels forfædrene og dels en årrække som erhvervsaktiv. Buchwald var stationsforstander i Viborg fra 1930, til han som 65-årig i 1938 gik af – som landets ældste stationsforstander. Forud var gået et omskifteligt liv som tjenestestatsmand. Allerede i 1890 var Buchwald blevet elev ved Statsbanerne. To år senere var han assistent, og i 1917 blev han kontrollør i Langå, hvor han blev indtil 1930.

Efter eget udsagn søgte Buchwald stillingen som stationsforstander i Viborg, fordi hans forfædre havde spillet en stor rolle i byen. Han var en højt anset embedsmand, som gerne udtrykte sine meninger. N. B. Buchwald oplevede i sin erhvervsaktive tid den rivende trafikale udvikling. I begyndelsen af karrieren var stationsforstanderen således en temmelig betydningsfuld mand, mens han omkring år 1938 blot var et mindre hjul i hele apparatet.

Udover arbejdet hos Statsbanerne var Buchwald en flittig skribent. Hans interesser lå særligt indenfor jagt, vildtpleje og hunde. Han var en stor hundekender og tegnede selv illustrationerne til sine artikler.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv