Bambushøjen - Viborg Museum

Bambushøjen

Bambushøjen ligger tæt ved Rørhøjen og Sivhøjen, og fik dette navn, fordi den ligger på en mark, hvor de siv, der tidligere blev skåret på Nørresøs is, blev oplagret, indtil folk kom og købte dem til tagdækning.

Vejen ligger i det område i Overlund imellem Nørresø og Asmildvej, hvor alle vejnavnene ender på “højen”. Sognerådet i den daværende Asmild-Tapdrup kommune navngav en af de ældste veje Øgårdshøjen og senere kom Asmildhøjen og Helvegshøjen til. Efterhånden som kvarteret blev udstykket, kom alle vejnavne til at slutte med ordet højen, så kvarteret sommetider omtales som “Højene”.