Overlæge Dr. Med. Poul Videbech oprettede i august 1922 en kuranstalt for fredsinvalider. Kuranstalten var tidligere lazaretlejr for tyske, østrigske og russiske krigsfanger, der var blevet såret under krigen i 1914 – 1918.  Efter krigen blev lejren brugt til løsladte og undvegne krigsfanger, der var på vej hjem til Frankrig, England, Belgien og Rusland. En overgang rummede lejren 1.200 sårede krigsfanger.

Kuranstalten, der hed Dansk Røde Kors Folkekuranstalt, åbnede den 1. august 1022 og gjorde det muligt for mindrebemidlede og ubemidlede at komme på kurophold. Kuranstalten blev specielt brugt til folk, som trængte til en efterkur efter udskrivning fra sygehuset.

Videbech døde 14. august 1933, 64 år gammel. Kort efter hans død valgte bestyrelsen for Dansk Røde Kors at rejse et minde for Videbech. Stenen, som blev fundet i skoven ved Hald Ege, blev afsløret den 16. april 1934. På stenen står der: Overlæge Dr. Med. P. Videbech, tog initiativet til oprettelse af, Dansk Røde Kors, Folkekuranstalt, ved Hald, som aabnedes 1922.

Litteratur

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 200.