Ønsket om et almennyttigt boligselskab i Viborg blev rejst i Arbejdernes Fællesorganisation i Viborg i oktober 1939, og sammen med “Socialt Boligbyggeri” i København blev planerne lagt for de første almene boliger i Viborg, rækkehusene ved Sct. Laurentii Vej.

Dette førte den 15. november 1940 til stiftelsen af “Boligforeningen af 1940 i Viborg”, et navn, der nogle år senere blev ændret til “Boligselskabet Viborg”.

Selskabets første boliger var de 16 rækkehuse ved Sct. Laurentii Vej. Allererde under krigen blev der bygget blokbebyggelser med 24 og 28 lejligheder, men den store vækst kom i årene efter krigen med Digterparken, Ringparken, Vestervang og Houlkærvænget.

Det var alle meget store, fleretages ejendomskomplekser. I de senere år er tæt lav bebyggelse blevet mere populær, som det for eksempel ses i de nyere bebyggelser Nørresøparken og Overlundparken.

Ved 60 års jubilæet i november 2000 havde selskabet 26 afdelinger med i alt 2548 lejligheder, heraf næsten 100 ungdomsboliger. Til boligerne er der vaskerier og festlokaler samt nogle gæstelejligheder.


Boligselskabet Viborg har sammen med byens andet almennyttige boligselskab – Erhvervsrådets Boligselskab”, i dag Boligselskabet Sct. Jørgen – præget byggeriet af udlejningslejligheder i Viborg gennem de forløbne 65 år, selv om der også, især i de senere år, er bygget boliger af private udlejere.

 

Litteratur

Boliger i Viborg 1940-1990 udgivet af Boligselskabet Viborg 1990.

Lejlighedsavisen nr.5, november 2000, Boligselskabet Viborg.

 

Billede til venstre: Boligselskabet Viborgs blokbebyggelse Ringparken, der ligger imellem Indre Ringvej og Danmarksvej. Byggeriet var tegnet af arkitekt J.M. Danielsen, og det er opført fra 1950 til 1955. Det rummer i alt 233 lejligheder af varierende størrelse, her iblandt 32 lejligheder til folke- og invalidepensionister. Billede er taget i 1960.