Lille Sct. Hans Gade lå ved Sct. Johannes eller Sct. Hans kirke på det nuværende Nytorv. Ifølge Resens Danske Atlas 1675 hed gaden dengang “Klosterstræde”. Ved Sct. Hans Port, byens højeste punkt, mødtes de to gader, Store og Lille Sct. Hans Gade. Fra Lille Sct. Hans Gade findes endnu den ene af middelalderens to bagindkørsler, et smalt stræde, der har ført ind til de store gårde langs Sct. Mogens Gade. På hjørnet tæt ved byporten lå Urnernes gård, som stadig findes.

Den tilhørte i 1682 fru Helle Urne. Gårdens længe langs Lille Sct. Hans Gade hviler på en høj sokkel af kirkekvadre fra gamle, nedrevne kirker. Den østlige del af gården er bygget til i 1807. Af Viborgs grundtakst fra 1682 fremgår det, at der lå boder og småhuse foran de gamle byporte. Mange af byens små håndværkere, som ikke havde råd til egen bolig, lejede sig ind her.

I årene 1890-1891 blev Landsarkivet for Nørrejylland bygget i Lille Sct. Hans Gade. I begyndelsen af 1900-tallet opførtes brandstationen efter arkitekt Søren Vig-Nielsens tegning, og i 1942-43 anlagde kommunen en ny politistation ved siden af brandstationen.

Kvarteret omkring Lille Sct. Hans Gade blev til et område, hvor landboerne havde deres gang, når de kom til Viborg. Her lå markedspladsen med bomme til fastbinding af kreaturerne foran det daværende Hotel du Nord, som var meget besøgt af bønderne. I 1957 købte landboforeningerne Nørgaards restauration og ændrede navnet til Landbogården, hvor landbrugets konsulenttjeneste fik kontor.

 

Billede 1: Lille Sct. Hansgade
Billede 2: Bageri på Lille Sct. Hansgade.