Middelsom herred

I Middelsom herred er der blevet fundet 10 runestene. Det er det herred, hvor der er fundet flest runesten i Viborg kommune.
De 10 runestene:

  • På Grensten-stenen står der: Rejst af Tote Smed, til minde om Rivle Esge Bjørnsøns søn og indskriften Gud hjælpe hans sjæl. Stenen er fra omkring 1025.
  • Hjermind-stenen står ved Præstegårdens have. Indskriften lyder: Tolv rejste denne Sten efter Rade, sin Broder, en gæv und Mand.
  • De tre Langå-stene er fundet i Langå, de to af dem fandt man i forbindelse med kirken, hvor de var blevet slået i stykker, og den tredje lå i kæret tæt ved byen. På den tredje sten står der: Tore rejste denne Sten efter Ustel sin Broder, en saare gæv Mand.
  • De to Skjern-stene er fundet i Skjern, den ene er fundet i Skjerns slots ruiner, og den anden var ituslået og lå under kirken. På den første sten står der: Sasgærd, Finnulvs Datter, rejste denne sten efter Odintar, husbjørns Søn, den dyrebare og den drot-tro. Den mand skal ”sone”, som opbryder dette mindesmærke. På den anden sten står der: Rejst af Husbjørn, Haralds Søn efter sin Broder…… (navnet er hugget væk). Begge sten skulle være fra omkring år 1000.
  • Sønder-Vinge-stenen blev fundet som en hjørnesten under Vinge Kirke. På stenen står der: Tove Bryde rejste denne sten efter Urole og Kade, sine to Brødre. ” Sæl den, som pløjed og saaede mig”.
  • De to Ulstrup-stene blev fundet omkring Ulstrup. Den første sten, lå i en dal i Ulstrup Skov, og på den stod der: Tord rejste denne Sten efter sine Skippere, Tore og Tove. Den anden sten er en ligsten. På den står der: Lodæns Grav. Maaske den første Præst ved Kirken?

Sønderlyng herred

I sønderlyng herred er der blevet fundet seks runestene: to Bjerrregrav-sten og fire Aalum-sten.

  • De to Bjerregrav stene stammer fra Svend Tveskægs tid. På den en første sten står der: Tove rejste denne sten efter sin Ægtefælle, Tomme Tvægges Broder, den dyrebare, en gæv mand, som var højt elsket af hende. På den anden sten står der: Gyde rejse denne Sten efter Torbjørn, sin Ægtefælle, en meget gæv man, men Tord ristede disse Runner.
  • De fire Aalum-stene blev fundet ved kirken. De to af stenene var hugget i stykker, den ene i tre dele, som blev fundet. De sidste to sten blev fundet som hele sten. Den sten, der var slået i tre dele, har indhugget: Tole rejste denne Sten efter Ingjald sin søn, en saare gæv yngling.
    De to hele sten hører på en måde sammen, den ene siger: Begøt rejste denne Sten efter sin Søn Esge. Gud hjælpe hans Sjæl vel. Den anden siger: Tyre, Begøts Kone, lod rejse denne Sten Torbjørn sin Søstling, Sibbes Søn, som hun huede bedre end sin egen Søn.

Fjends herred

I Fjends herred er der to runestene. Begge stenene ligger i Mønsted og er fundet indmurede i kirken. På stenen er der lavet smukke ornamenter, men der ikke skrevet noget på disse sten.

Houlbjerg herred

I Houlbjerg herred er der også to runestene, de ligger begge i Sahl. De er begge fundet ved kirken. På den ene sten er der udhugget et ophøjet græsk kors og ordet Inger. På den anden sten er der udhugget flotte onamenter og på stenen er indskriften på latin. På dansk lyder det: I Fred hviler Rarve i sin Grav her under Jorden.

Hids herred

I Hids herred ligger der en runesten i Kragelund.  Stenen er fundet over kirkens portal. På stenen står der: Æje bød, Baan ristede.

Kilder

Viborg Stifts Folkeblad d. 12. december 1923.