Skomagermester
Født: 12-11-1814 — Død: 20-10-1899

Christen Hammershøj var søn af en skomager og blev selv skomagermester. Efternavnet staves undertiden Hammershøi eller Hammershøy.

Christen Hammershøj var en dygtig skomager og anerkendt inden for sit fag, hvor han var oldermand i skomagerlavet, ligesom han vandt sine medborgeres tillid.

Han sad i ligningskommissionen fra 1849-52 og 1859-67, var borgerrepræsentant 1852-58, i byrådet 1870-76 og 1879-1886, var hegnssynsmand fra 1872-99 og formand for Viborg Borger- og Håndværkerforening fra 1880-82.

I hans byrådsperiode blev gaderne brolagte og mange ejendomme bygget. Dette gav ham et stort arbejde som hegnssynsmand, fordi folk efter den store brand i 1726 havde bygget, som de selv ville.

Ejendomsgrænser var flyttet, og grunde blevet delt, uden at den fornødne kortlægning var foretaget. Det gav mange tvistigheder og uoverensstemmelser, som hegnssynsmanden skulle rede ud.

I disse år blev de store heder rundt om Viborg udstykket, beplantet og opdyrket. Derfor udarbejdede en kommission en jordebog over de store arealer.

Viborg havde dengang landets største bymark. I dette arbejde var Christen Hammershøjs viden om egnen og dens beboere vigtigt. En viden, som han havde fået også som forligsmægler i Viborg Amts tredje forligskreds gennem 25 år.

For sit store arbejde for sin by og dens borgere blev Hammershøj dannebrogsmand, en hæder som kun fire af Viborgs mere end 600 håndværksmestre i 1800-tallet blev tildelt.

Af Svend Korup

 

Litteratur

von Spreckelsen, Otto: Viborg Bys Borgerbog 1713-1860. Viborg 1955.

Personarkivet på Viborg lokalhistoriske Arkiv.