Luciaoptog ved Kølvrå Skole 1960 - Viborg Museum

Luciaoptog ved Kølvrå Skole 1960

I dag er luciaoptoget en tradition på mange danske skoler. Men i 1960 var det en stor begivenhed, da den nybyggede Kølvrå Skole afholdt en luciafest. Der blev udvalgt 2 piger fra hver klasse til at ”gå Lucia”, og nogle af de mindre drenge blev stjernedrenge. Det havde sneet og var en meget kold morgen den 13. december, da børnene indledte skoledagen med at gå i luciaoptog på fortovet uden for skolen, der havde levende lys i alle vinduer. Bagefter gik optoget ind i skolens festsal, hvor en elev fortalte legenden om Santa Lucia, efterfulgt af morgensang og morgenandagt ved sognepræsten, der var inviteret sammen med sogneråds- og skolekommissionsformand.

Senere gik luciapigerne rundt i alle klasser med luciakager, som eleverne i skolekøkkenet havde bagt. Luciafesten var en succes, der blev omtalt i Folkebladet, men det blev ikke begyndelsen til en tradition. Skikken blev først taget op igen i midten af 1970’erne, da alle Karup Kommunes tre skoler begyndte at arrangere luciaoptog.

Foto: Karup Lokalhistoriske Arkiv.