Chr. H. Taul er et eksempel på en selvstændig erhvervsdrivende, hvis forretning vokser og udvikler sig i takt med omverdens tekniske udvikling. Han var en flittig motorsportsinteresseret mand, som lagde alle sine kræfter i sin virksomhed og derfor ikke var så aktiv i øvrig offentlig virksomhed.

Som ung kom Chr. Taul til Viborg, hvor han de første år fik arbejde som svend hos den opfindsomme jernvarefabrikant Brems. Den 2. januar 1899 åbnede Taul sit eget lille cykelreparationsværksted i en baggård i Vestergade i Viborg. Cyklens stigende popularitet som transportmiddel gjorde imidlertid, at forretningen gik så godt, at Taul efter blot 10 måneder kunne flytte ned på selve hovedgaden, hvor han indrettede en lille butik og et endnu større værksted.

Fem år senere gik forretningen så godt, at Taul kunne udvide igen. Han købte derfor en ledig byggegrund på Sct. Mathias Gade 48, hvor han indrettede butikslokaler og værksteder til værktøjsfabrikation, cykel- og elektricitetsreparationer.

I 1914 købte Taul fabrikant Brøndums fabriksbygninger med lejligheder i St. Peder Stræde 4. Efter en grundig ombygning kom de til at fremstå som en meget fin forretning, der ikke længere blot beskæftigede sig med cykler og el-reparation, men nu også rummede automobiler og motorcykler. Få år efter sit 25 års jubilæum som næringsdrivende i Viborg døde Chr. Taul imidlertid af en blodsygdom, 53 år gammel.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv

 

Billede 1: Christian Hansen Tauls maskinværksted i begyndelsen af 1900-tallet. Chr. H. Taul står yderst til højre med piben i munden.

Billede 2: Annonce fra 1904 for Adler-cyklen, som Taul havde forhandlet siden 1899. Sidenhen forhandlede han også bl.a. bilmærkerne Chevrolet, Oakland og Renault