Viborg blev bispesæde omkring 1060, og i løbet af middelalderen opførtes domkirken, tolv sognekirker og fire klostre inden for købstadens fem porte. Efter reformationen blev sognekirkerne revet ned. To af kirkegårdene blev brugt til torv, de nuværende torve Hjultorvet og Nytorv. Munke blev smidt på porten, og borgerne forsynede sig med byggematerialer fra de nedrevne bygninger. I dag ses endnu de fine gamle kvadersten i mange af byens stenhuse. Dele af to af klostrene findes endnu: Sortebrødre Klosterkirke syd for Domkirken og en fløj af Gråbrødremunkenes store klosteranlæg få hundrede meter nord for domkirken.