Den ejendom, der lå på adressen Sct. Nicolejgade 2 og 4, hed i 1682 ”Storkereden”. Gaden, den nuværende Sct. Nicolejgade, som løber imod nord til hjørnet af det nuværende Rosenstræde, blev derfor kaldt for ”Storkeredegyden”.