I 1832 grundlagde Chresten Olesen Bryggeriet Odin i Store Sct. Mikkels Gade 7, og han drev det indtil sin død i 1847. Hans enke drev bryggeriet videre, indtil hun i 1850 solgte det til sin svigersøn, Carsten Brodersen, som året i forvejen havde erhvervet sig borgerskab som ølbrygger. Han stammede fra Slesvig og gav sig i kast med brygning af bayersk øl, men det gik ikke godt, og efter forskellige ejerskifte brændte forhuset i 1865.

I 1868 ejedes bryggeriet af cand. pharm. Theodor Lillienskjold og blev lovformeligt døbt “Odin”. Efter at have frigjort en del af forhusets kælder udlejede Lillienskjold disse rum til restauratør M. Elsas, som her åbnede ølhallen og restaurationen “Valhalla”. I mange år blev øllet tappet på flasker direkte fra ølankre, men i 1885 anskaffede Lillienskjold en dampmaskine, fremstillet af maskinfabrikant Peter Schneevoigt.

I 1899 overgik bryggeriet til et aktieselskab med C. E. Pehrsson som administrerende direktør til hans død i 1923. Efter Pehrsson blev købmand Peter Hviid direktør, indtil han blev afløst af cand. pharm. Carl Mordhorst i 1937, som blev på posten indtil udgangen af 1967, hvorefter hans søn Stefan Mordhorst overtog direktørposten. I 1977 flyttede bryggeriet Odin ud i nye bygninger på et 12.000 kvadratmeter stort areal i det nye industriområde mod vest ved Fanøvej. Året efter blev Odin et datterselskab af Faxe Bryggeri A/S.

I foråret 1982 ophørte Odin med at producere “Prinsens Bryg” efter 17 år for at blive afløst af en pilsner med navnet “Viborg Pilsner”. I 1988 holdt Faxe helt op med at brygge øl i Viborg, og Danmarks ældste bryghus lukkede efter 156 års ølbrygning.

Billede 1: Odinbryggeriet.

Billede 2: Odinbryggeriet i 1892.