Villavej i Overlund. Beliggende imellem Houlkærvej og Kokildedalen. En lille sti fører fra Kildebakken ned til Nørresø. Udstykket i 1970’erne. Mange af de første villaer på vejen blev opført som led i en stor boligudstilling, hvor en række bygmestre og firmaer præsenterede deres huse. Billedet viser forberedelserne til bebyggelse omkring 1975.