Zacho, Carl Johan - Viborg Museum

Zacho, Carl Johan

Fotograf
Født: 09-05-1896 — Død: 03-12-1972

Carl Johan Zacho er en af Viborgs mest kendte fotografer gennem tiderne. Han besad et stort kunstnerisk talent og anvendte sin faglige dygtighed til at fremstille sine mange kvalitetsprægede fotografier. I mere end 50 år drev han sin fotoforretning i byen.

I 1919 overtog Carl Johan Zacho byens ældste fotoforretning fra sin lærermester, Christen E. Jørgensen, som i stedet indledte sin karriere som filmfotograf for bl.a. Carl Th. Dreyer og Viborgs egen Benjamin Christensen. Zacho fornyede efterhånden fotoforretningen og blev på den måde den første fotograf i Viborg, som flyttede sit atelier ned på jorden. C. J. Zacho indrettede nemlig i 1936 sin butik på Sct. Mathias Gade 55 med adgang direkte fra fortovet. I årene forinden med sparsom elektrisk projektørbelysning anvendte de fleste fotografer sollyset og havde derfor stræbt efter at lægge fotoateliererne under glasruder oppe under husenes tage.

I sine unge dage gennemfotograferede Zacho og Christen Jørgensen Viborg Domkirke og Skovgaards billeder. På den måde blev det muligt for turister og andre interesserede at tage et Skovgaard-billede med sig hjem i form af f.eks. et postkort. C. J. Zacho ofrede stor tid og kræfter på sine optagelser og skulle være helt tilfreds med billederne, før han sendte dem signerede ud fra sin forretning.

Zacho havde en kunstnerisk tilgang til fotografiet. Mange af hans værker kom med på udstillinger verden over. I dag kan man finde mange af hans pragtfulde billeder på Lokalhistorisk Arkiv. Også andre kunstarter havde hans interesse. Zacho var en dygtig cellist, spillede bl.a. i et kammerensemble og sad i en lang årrække som medlem i Musikforeningens bestyrelse.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv