1836-1911

Eskild Philipsen fik svendebrev i smedefaget i Viborg i 1854. Fire år senere rejste han til England, hvor han fik arbejde på et skibsværft. I 1862 rejste han videre til New Zealand. Her købte han et guldgraverbrev og forsøgte lykken i ødemarken. I hans rejsedagbøger og breve kan man læse om hans dramatiske og farefulde oplevelser. Dagligdagen indebar ofte bl.a. hårdt slid, sult, naturkatastrofer og mytteri.

Philipsen kom til at tjene gode penge på sit eventyr. Han blev smed i en af guldgraverbyerne. I 1866 vendte han tilbage til Viborg for at starte sin maskinfabrik. Sønnen Aage overtog og videreførte i 1906 fabrikken under navnet A. Philipsen & Co.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv