På toppen af kirkebakken ved for Almind blev der i maj 1946 rejst en mindesten. På stenen står der: Danmarks Befrielse 5. Maj 1945. Det var en Morgen som tusind andre og ingen Morgen i tusind Aar.

Pastor Ammentorp overdrog mindestenen til Almind Kommune og Sogneråd, som derefter har stået for vedligeholdelse af stenen.

Kilde

Viborg Stifts Folkeblad d. 9. maj 1946.