Viborg Elektricitetsværks hestetrukne tårnvogn blev anvendt ved masterejsning og vedligeholdelsesarbejde. Allerede i 1903 undersøgte kommunen mulighederne for at oprette et elektricitetsværk.

Der var kun interesse for strøm til 11 lampesteder i hele byen. Det var ikke just et bæredygtigt grundlag for et elværk. Planerne blev skinlagt, og da fabrikant Julius Brems i 1905 ansøgte om at oprette et privat elektricitetsværk, fik også han afslag.

Men nu var jorden gødet, og flere havde så at sige “set lyset”. En ny forundersøgelse viste, at man nu kunne regne med tilmelding af 270-280 lamper. Kommunen byggede Viborg Elektricitetsværk på hjørnet af Sparregade og Trekonervej, og det blev taget i brug 12.januar 1907.

 

Billede til venstre: Elværksarbejdere på arbejde ved Sct. Leonis Gade 4 ca. 1906