Købstaden Viborg havde engang Danmarks største bymark efter København. Ca. 40 landbrug lå inden for den gamle bygrænse. Gårdene lå dog fortrinsvis yderst i byen.

Landbruget prægede Viborgs byliv. Landbrugsvogne og kreaturer i gaderne var i århundreder en del af bylivet i Viborg. Om foråret kørte avlsbrugerne møg ud, om sommeren drev hyrden dagligt kreaturerne ud på mark og overdrev, og om efteråret kørte landmændene avlen hjem. For byfolk var det let at købe mælk og æg ved stalddøren.De sidste landbrug i Viborg blev nedlagt i 1950’erne.

Billede 1: På bymarken sydøst for “Takken” er avlsbruger Kjær i færd med at pløje marken for slagter Henrichsen. Bag plovspanden spankulerer storken.

Billede 2: Avlsbruger Frosts gård på vestsiden ved Sct. Mogens Port 1936.