Enebærvej blev navngivet i 1942, da byrådet ønskede at benytte bestemte navnegrupper i de enkelte kvarterer. Da området var tidligere hede, var det derfor nærliggende at opkalde vejene efter hedens planter.