Gammeltorv er det oprindelige bytorv og byens ældste torv. Det ligger foran Domkirken og var omgivet af Latinskolen (1731), som nu huser kommunens administration og det tidligere rådhus, bygget i 1728 efter tegning af bygmester Claus Stallknecht, nu Skovgaard Museet. I ældre tider holdtes ting på Gammeltorv under åben himmel. Her stod også byens kag, en høj skamstøtte, hvortil tyveknægte blev lænket, før de blev brændemærket eller pisket til blods med den nihalede kat. I 1536 holdtes rettergang over Skipper Clement, hvorved den sidste store borgerkrig i Danmark, Grevens Fejde, fandt sin jyske afslutning.