I 1836 var Viborg atter Jyllands hovedstad, idet byen blev sæde for Den Nørrejydske Stænderforsamling, der sammen med stænderforsamlingerne i Itzehoe for hertugdømmerne og i Roskilde for østifterne var en forløber for det folkestyre, som kom med grundloven af 1849.