Thøger Reenbergs Vej blev navngivet i 1942, da byrådet ønskede at bruge bestemte grupper af navne i de enkelte kvarterer. Derfor opstod bl.a. et digterkvarter i området ved Brostrøms Toft. Vejen er opkaldt efter digteren Thøger Reenberg (1660-1742).