En ny bydel

Efter kommunesammenlægningen i 1970 kom områderne øst for Viborgsøerne med i den nye Viborg storkommune. Allerede på dette tidspunkt var man klar med store planer om en ny bydel på området nord for Randersvej og øst for Nørresø.

Der blev anlagt veje, udstykket parcelhusgrunde, og Boligselskabet Viborg opførte det store boligkompleks Asmildparken – i dag omdøbt til Houlkærvænget – med mere end 500 lejligheder på Houlkærgårds jorder.

Indbyggertallet og børnetallet vokser

Hvor der før var marker, var der nu boliger med mange indbyggere og mange børn. Børnene gik på Overlund skole, som hurtigt blev overfyldt. I 1970 havde skolen 478 elever, i 1974 806 elever og i 1977 954 elever, så det var nødvendigt at skaffe skolen aflastning, og desuden var alle – både beboere og politikere – enige om, at der til den nye bydel også hørte en skole.

Eleverne fra Houlkærområdet blev derfor samlet i nogle særlige klasser, der kunne flyttes til den nye skole, når den var klar, og i 1978 åbnede den nye Houlkærskole med 8 klasser fra børnehaveklasse til 3. klasse i skolens første afsnit, Myretuen.

En skole efter tidens krav

Skolen blev bygget som en klyngeskole med klasseværelserne samlet omkring et stor fællesareal, og efterhånden som skolen voksede kom nye klynger til: Kærnehuset, Klatten, Gøgereden, Kridthuset og Slusen. Den første gymnastiksal blev senere suppleret med den store Houlkærhal.

At der var brug for en skole i den hastigt voksende bydel, viste udviklingen i elevtallet tydeligt. Skolen begyndte med 4 årgange og 130 elever i 1978, og som fuldt udbygget skole med alle klassetrin til og med 10. klasse havde den i 1988 549 elever, et tal der siden steg til næsten 700 elever.

Houlkærskolen, der ikke lignede tidligere tiders byskoler med klasseværelserne på række langs lange gange, men blev bygget som en klyngeskole, har benyttet denne opdeling til at skabe små skoler i den store skole og til at eksperimentere med nye undervisningsformer og en ny opdeling af skoledagen, hvor klokken ikke ringer hver time.

Foruden at være bydelens skole har Houlkærskolen været aktivt med bydelens udvikling i Initiativgruppen Houlkær og ved udgivelsen af Houlkær Nyt, der bringer nyheder fra hele bydelen og også fra skolen.

Tekst: Svend Korup

Litteratur

Viborgs historie 3, 1940-1997. Udgivet af Viborg kommune 1997.
78-98. 20 års jubilæum Houlkærskolen. Udgivet af skolen 1998.
Årsberetninger om Viborg kommunale skolevæsen, 1970-1985.