Vinteren 1908-1909 var meget streng med hård frost og masser af sne. Ringkøbing Fjord var islagt i 100 dage, og i marts skruede isen i Storebælt sig op til ikke mindre end 6 meter. Her ses Frederiks dækket af sne, og snekasterne med skovlene midt i billedet har kastet sneen op i meterhøje mure langs vejen. Det var snefogedens ansvar at få vejene ryddet, og i Frederiks sogn var der udpeget i alt 8 snefogeder. Hvervet var borgerligt ombud og ikke særlig eftertragtet trods et lille vederlag. ”Jordemodervejen” blev altid ryddet først, så hun kunne komme hurtigt frem, når hun blev hentet ud til en fødsel. Men hvis alt var dækket af nyfalden sne, og vejene endnu ikke var ryddede, kørte man i kane ud over markerne uden at følge hverken vej eller sti. Først umiddelbart før krigen i 1940 købte sognerådet i Frederiks en sneplov, men da benzinen var rationeret under hele besættelsen, kom ploven først i brug efter krigen.Skrevet af Inger Merstrand