Skulpturen er lavet af billedhugger og tegner Willy Ørskov (1920-1990). Den blev erhvervet i 1989 og står ved brænderigården, Riddergade 8. Den blev betalt med midler fra Statens Kunstfond og Viborg Kommunes Kunstkomité.

Litteratur

Skulptur i Viborg, Gitte Fangel og Elin Bjerregaard, Viborg Centralbibliotek og Viborg Turistbureau, 1996/97.