Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand - Viborg Museum

Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand

Greve, Stiftsamtsmand
Født: 1790-11-07 - Død: 1843-11-10

F.V.F. Ahlefeldt-Laurvig tog juridisk eksamen på Københavns Universitet i 1813 efter otte års studier på universiteter i Leipzig, Kiel, Heidelberg og Göttingen.

I 1816 kom han ind i Danske Kancelli, hvor han i 1820 blev underkancellist. Året efter blev han Assessor ved Landsoverretten i Viborg, og i 1826 blev han ordinær Højesteretsassessor. I 1828 blev han kammerherre og overtog 1831 embedet som Stiftsamtsmand i Viborg.

 

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv

Foto: Zacho-foto, Viborg.