Den 9. januar 1918 blev foreningen Den personlige Friheds Værn i Viborg Kommune stiftet. Foreningens formål var at bekæmpe indførelsen af totalforbud mod alkohol i Danmark og i stedet fremme ædrueligheden blandt befolkningen gennem ærlig og redelig oplysning. Folkene bag foreningsdannelsen var hovedsageligt Viborg bys bedre borgerskab med købmand Marturin Gregersen, kammerherre Howard Grøn, sagfører Carl Handberg, købmand Johan Jensen, dr.phil. Aug. Mentz, fuldmægtig N. Nielsen, skræddermester Carl Petersen, landsarkivar Georg Saxild, ingeniør Kr. Thomsen, snedker R.C. Thøgersen, overlæge dr. med. Paul Videbech og sagfører L. Ørum som initiativtagere.

Baggrunden for foreningens stiftelse var, at den danske regering i februar 1917 indførte et midlertidigt forbud mod salg, udskænkning og forsendelse af spiritus i Danmark. Forbuddet blev allerede ophævet i marts 1917, men i stedet indførte regeringen en høj beskatning på spiritus, der voksede støt årene herefter. Afholdsbevægelsen greb samtidig chancen for at få indført et forbud mod alkohol. Foreningen Den personlige Friheds Værn blev stiftet for at forhindre et forbud mod alkohol i Danmark, da foreningen så det som en unødvendig indskrænkning af den personlige frihed. Foreningen ønskede ikke at støtte alkoholisme, men derimod at fremme ædrueligheden blandt alle lag i befolkningen. Foreningens første formand dr.phil. Aug. Mentz talte på foreningens stiftende generalforsamling om formålet med foreningen: At gøre folk uafhængige af misbrug af alkohol, uden at diktere leveregler i strid med almindelig sund menneskeopfattelse.

Gennem årene lå foreningens virksomhed fortrinsvis på de indre fronter, men en overgang trådte afdelingen stærkt frem i offentlighedens bevidsthed. Foreningen arrangerede første gang i 1930 en midsommerfest til Sct. Hans på Borgvold, og i årene herefter voksede festlighederne med optog igennem gaderne, folkefest på Borgvold og taler af indbudte personer. Festerne blev også holdt i 1933 og 1934, men herefter måtte man af økonomiske grunde aflyse arrangementet.

Efter stiftelsen fortsatte tilslutningen til foreningen, men efterhånden som et alkoholforbud blev mere og mere urealistisk, hvorved foreningens formål forældedes, faldt medlemstallet.

Den 28. januar 1981 indkaldte bestyrelsen i Den Personlige Friheds Værn i Viborg til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at ophæve foreningen.