Efter kommunesammenlægningen i 1970 drøftede byrådet og skolemyndighederne skolestrukturen i den nye kommune. Børnetallet voksede stadig, og folk flyttede fra midtbyen ud i de nye boligkvarterer, som skød op i yderdistrikterne.

Fødeskoler

Derfor blev det nødvendigt med nye skoler, og byrådet vedtog en ny skolestruktur, hvor eleverne i de nye skoler skulle gå fra børnehaveklassen til og med 6. klasse, mens de fra 7. klasse skulle overføres til en af de store gamle byskoler. Derved ville de mindste elever få en kort skolevej til fødeskolen, som man døbte den nye skoletype, og de ældste elever ville kunne bruge faglokalerne på store, fuldt udbyggede skoler.

Byrådet planlagde i første omgang tre fødeskoler. Vestervang skole i den nye bydel Vestervangen nord for Holstebrovej og vest for Ringvejen, Finderuphøj skole i ”Fuglekvarteret” syd for Holstebrovej og Houlkær skole i den nye bydel øst for Nørresø.

Der blev nedsat et byggeudvalg med deltagelse af politikere, skoleforvaltning og lærere. Udvalget foreslog en skoletype, der var ny i Viborg, en såkaldt klyngeskole med 6 eller 8 klasseværelser samlet om et stort fællesrum. Efterhånden som skolen voksede, kunne der så bygges en eller flere klynger til.

Vestervang skole blev taget i brug i 1975 som den første, i 1976 begyndte undervisningen på Finderuphøj skole og i 1978 på Houlkær skole.

De nye skoler med klasselokalerne samlet i klynger omkring et fællesrum vakte interesse landet over. Skolerne blev i de første år besøgt af lærere og skolemyndigheder fra andre kommuner, og undervisningsministeriets tidsskrift ”Uddannelse” bragte en lang artikel om Vestervang skole og de pædagogiske principper bag den.

Finderuphøj skole

Den 1. etape, en undervisningsklynge, stod klar efter sommerferien 1976. I 1977 blev centralafsnittet med mediatek, kontorer og lærerværelse taget i brug, og i foråret 1978 var klynge 2 med undervisningslokaler og fællesrum færdig.

Elverne fra den sydvestlige bydel går på Finderuphøj skole fra børnehaveklasse til 6. klasse, hvorefter de resten af deres skoletid går på Vestre skole.

 

Af Svend Korup

Kilder

Viborgs historie 3, 1940-1997. Udgivet af Viborg kommune 1997. Årsberetninger om Viborg kommunale skolevæsen, 1973-1985.