I Stoholm plantage blev der i maj 1946 afsløret en mindesten for Skovfoged Johannes Alsbjerg, Stoholm, som døde 14. januar 1944 i sin kamp for danskheden mod nazismen. På stenen står der: Her faldt 14. 1. 1944 for Danmarks Sag Skovfoged Johannes Alsbjerg. Fremtid gror af dyre Minder. Johannes’ gruppekammerater tog initiativet til at få rejst mindestenen. Johannes Alsbjerg var en af de første, der blev en del af modstandsbevægelsen og satte livet på spil.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 5. maj 1946.