Muremester og byhistoriker
Født: 10-10-1806 — Død: 22-05-1892

Christian Marselius Gullev blev født i Viborg som søn af tømrer Peder Gullev, og han blev selv håndværker. Han begyndte som murerarbejdsmand, men han viste sig dygtig og fik snart lov til at arbejde sammen med de faglærte svende, og han fik lov til at indstille sig til svendeprøven uden at have gennemgået lærlingeuddannelsen.

Som 27-årig fik han borgerskab som murermester og i 1858 også som blytækker. Han arbejdede hele sit liv inden for sit fag. Han opførte mange private bygninger, og 65 år gammel lagde han egenhændigt hele blytaget på den nybyggede domkirke og dens to tårne.

Det er imidlertid ikke som murermester og blytækker, at Gullev huskes i dag. Det er som byhistoriker og byarkæolog. Gullevs interesse for Viborgs historie og byens gamle bygninger begyndte tidligt. I Viborg Stiftstidende er der den 28. november 1828 en lille notits: Den eller de, der maatte eie en eller anden Tegning af Prospecter, Durcksnitte eller grundridse af Bygninger, og enten ville sælge eller udlaane samme, anmodes at henvende dem til Chr. Gullev, Murersvend.

I 1830 kom kunsthistorikeren N. L. Højen til Viborg som led i sit arbejde med at registrere kirkelige monumenter. Under arbejdet i domkirken fik han hjælp af Gullev, og Gullev fik af Højen opfordring til at lave opmålinger af domkirken.

Chr. Gullev kunne imidlertid ikke få tegneundervisning i Viborg, så han fik af et legat bevilget 150 rdl. til et ophold i København, hvor han fik tegneundervisning.

Tilbage i Viborg nedsatte han sig som murermester og gik straks i gang med at tegne og opmåle domkirken og byens andre gamle historiske bygninger. Hans hovedinteresse var Viborgs gamle kirker og klostre, – ikke alene de bevarede, men også de mange der forsvandt efter reformationen.

Når der blev gravet ud til nybyggeri på steder, hvor der i følge de gamle optegnelser skulle have ligget et kloster, en kirke eller en anden gammel bygning, foretog Gullev opmålinger og undersøgelser og tegnede, hvad han fandt.

Da domkirken efter 1864 blev revet ned for at give plads til den genopbyggede middelalderkatedral, lavede Gullev mange tegninger, grundplaner og skitser i perspektiv med forklarende tekster, så vi takket være ham har et godt kendskab til den gamle domkirke.

Gullevs tegninger er ofte fortegnede i størrelsesforhold og perspektiv og, men de er alligevel af stor betydning, fordi de er den eneste kilder til de gamle bygninger, som nu er væk. Gullev døde i 1892 og en del af hans papirer og tegninger blev af familien solgt på en auktion, bl. a. købte Nationalmuseet Gullevs store kort over staden Viborg og tre håndtegninger. Gullevs tegninger opbevares på Nationalmuseet og på Viborg Stiftsmuseum, hvor de er registrerede.

Selv om der, mens Gullev levede, ikke var den store forståelse for byens historie – da Viborg Stiftsmuseum blev oprettet i 1861, interesserede det sig mest for oldtiden – blev Gullev dog en kendt mand i byen, og han blev tildelt fortjenstmedaljen i sølv i 1860. I 1876 blev han udnævnt til dannebrogsmand og i 188? fik han tildelt en årlig pension på 100 kr. fra dannebrogsmændenes pensionskasse.

 

Af Svend Korup

Litteratur

Gullev, C. M.: Antiquariske Meddelelser Fra Viborg. I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1868.

Vellev, Jens: Murermester Gullev – Viborgs første byarkæolog.: MIV 2 1972. Museerne i Viborg amt.

Vellev, Jens. Viborgs middelalderlige topografi: MIV 9 1979. Museerne i Viborg amt.