Hans Tausen var Johannitermunk i Antvorskov, men hans prior sendte ham til Viborg, da han i klosteret prædikede de nye lutherske ideer, som han havde mødt under et studieophold i Tyskland. I Viborg fortsatte Hans Tausen med at prædike de nye tanker, først ved aftensangsgudstjenester i Sct. Hans Kirke, og da den blev for lille, på kirkegården foran Gråbrødre kloster, indtil borgerne i Viborg sprængte døren til den rummelige klosterkirke, og Hans Tausen kunne fortsætte sine prædikener der. Munkene måtte opgive kirken, og Hans Tausen nåede at blive sognepræst ved kirken, inden kongen i 1529 forflyttede ham til København.