Stiftsamtsmand
Født: 17-12-1877 — Død: 24-07-1957

Sophus Buchwald var søn af godsejer August Buchwald. I 1902 blev han juridisk kandidat og samme år assistent i Københavns overpræsidium. I 1904 fungerede han som by- og herredsfuldmægtig i Hobro. Herefter fulgte en tid i militæret. Efter at være blevet sekondløjtnant kom Buchwald ind i Kultusministeriet, hvor han endte som kontorchef. Her medvirkede han bl.a. til udstykningen af præstegårde.

Efter ti år som kontorchef i ministeriet blev Buchwald i 1931 udnævnt til stiftsamtmand i Viborg. Denne stilling bestred han de næste 16 år. Han kunne hurtigt sætte sig ind i sager og situationer og blev derfor hurtigt fortrolig med arbejdsgangen.

Han var kendt som en udadvendt person, der havde stor glæde ved den frie luft og naturen. Folk, som snakkede med ham, fik sjældent oplevelsen af en stiv embedsmand. På trods af dette var han en glimrende leder og administrator, og særligt under Besættelsen måtte dette talent udfoldes.

Efter endt hverv i Viborg flyttede ægteparret Buchwald tilbage til Sjælland.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv