Viborg Andels-svineslagteri blev en realitet i 1912, da andelssvinelslagteriet overtog Koopmanns slagteri i byen. Senere fusionerede slagteriet med Skive andelsslagteri og er i dag en del af Danish Crown.