Kæmner, kommunaldirektør
Født: 10-05-1900 — Død:02-01-1978

Erik Als stammede oprindeligt fra Aalborg og startede da også sin karriere i denne by. En tid beskæftigede han sig meget med revision af jyske købstæders regnskaber og kom i den forbindelse bl.a. i kontakt med Viborg. I 1934 døde den daværende kæmner Poulsen i Viborg. Viborgs borgmester Chr. Poulsen henvendte sig derfor til Erik Als, som tog imod stillingen.

Kæmnerens funktion svarede nogenlunde til nutidens kommunaldirektør, men datidens kommuner havde langt færre ansatte end i dag, så opgaverne var flere, og kontakten med kommunens borgere var større. I 1959 fik Erik Als titel af kommunaldirektør. I 1969 gik han på pension få måneder inden kildeskattens indførelse. Ved denne lejlighed modtog han kongens hæderstegn.

Som kæmner fungerede Erik Als tillige som giftefoged og valgleder. Under besættelsen overtog Als også den daglige ledelse af civilforsvaret, da politiet gik under jorden.

Uden for sit offentlige hverv var Erik Als gennem mange år bestyrelsesmedlem i Viborg Turistforening og deltog bl.a. i de første Viborg-dage i 1936. Senere overtog han formandsposten efter Aage Munksgaard. Erik Als var også i en tid formand for Foreningen af kommunale Embedsmænd og for Kæmnerforeningens midt- og vestjyske kreds.