Blytækkervej - Viborg Museum

Blytækkervej

I 1947 udlagde byplanudvalget og byrådet Viborgs første industriareal syd for jernbaneterrænet imellem Middagshøjvej og Marsk Stigsvej, men i de første mange år, viste byens industrivirksomheder kun ringe interesse for at flytte fra den gamle beliggenhed i selve byen og ud på det nye område. Først omkring 1960 begyndte industrien for alvor at flytte ud og alene i 1962 solgte kommunen dobbelt så megen jord i området som i hele tiåret fra 1950 til 1960.

Derfor gik byrådet straks igang med at planlægge et nyt, stort område til industri og pladskrævende erhverv. Det kom til at ligge vest for Ringvejen og nord og syd for Skivevej.

Vejene i området fik i 1962 navnene Industrivej, Fabrikvej og Håndværkervej samt navne efter en række gamle håndværksfag.