Købmand, fabrikant
Født: 04-07-1767 — Død: 16-06-1827

Sytten år gammel var Bertel Bruun et år elev på en handelsskole i Hamburg, og da han kom hjem til Fredericia, blev han medarbejder i sin fars store handels- og fabriksvirksomhed. I 1791 blev han selvstændig købmand og overtog samtidig en af faderens tobaksfabrikker. Han blev rådmand i Fredericia, drev et stort avlsbrug, havde skibe i søen og oprettede i 1804 en klædefabrik i Fredericia.

Det var altså en driftig iværksætter, der i 1809 købte herregården Asmildkloster ved Viborg Søndersø. Straks han var kommet til Viborg, oprettede Bertil Bruun en militær klædefabrik, der snart flyttede til Viborgs store tugthus, hvor den blev ledet af Bruun indtil 1824.

Sammen med Asmild kloster fulgte to vandmøller, Sønder mølle og Åle mølle. Bertel Bruun flyttede klædefabrikken i Fredericia til Åle mølle, som i 1822 efter kongelig bevilling fik navnet Bruunshåb.

Bertil Bruun var en meget virksom mand. Han opstillede en hørtilberedningsmaskine ved Sønder mølle, drev et teglværk ved Asmildkloster, en chokoladefabrik og en stor handelsforretning i Fredericia. Han fik bygget en ny havn i Fredericia og fik Nørreå gjort sejlbar fra Bruunshåb til Randers.

Desuden fik han lagt dæmning og bro over Viborgsøerne, hvor han fik tilladelse til at opkræve bropenge; tidligere måtte trafikken gå nord om Viborg Nørresø.

Han blev kancelliråd i 1809, justitsråd i 1814 og ridder i 1810.

 

Af Svend Korup.