Lille Dump blev tidligere kaldt Dumpen til Søen og hedder i dag Sct. Jørgens Vej. I 1884 blev gaden kaldt Jernbanegade, men i 1897 vendte man tilbage til Lille Dump. I 1902 skiftede vejen navn igen – denne gang til Blichers Vej. Fra 1950 hed den igen Lille Dump, men kun et årstid, for fra 1951 slog navnet Sct. Jørgens Vej sig for alvor fast. Billedet er fra den første periode, hvor vejen bar navnet Lille Dump; i forgrunden ses huset Rendsborg og bagved til højre Villa Tatoi.